Blog update revisie 41 105, juli 2021

Met excuses dat het even geduurd heeft voor deze update. Maar gelukkig kan ik u vertellen dat er weer het nodige is gebeurd. De financiën voor dit project groeit. Naast de twee eerder genoemde fondsen hebben we drie positieve reacties mogen ontvangen. Als eerste kwam er een reactie van het G. Ph. Verhagen-Stichting. Zij ondersteunen…