Bedrijfsgegevens

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stoomstichting Nederland
Ook genoemd: SSN

KvK-nummer
41125291

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
008840428

btw-identificatienummer
NL008840428B01

Bankrekening
IBAN: NL82 RABO 0395 6351 95
BIC: RABONL2U
Naam: Stoomstichting Nederland
Incassant ID: NL67ZZZ411252910000

Adres- en contactgegevensBezoekinformatie

Doel & Beleid

De doelstelling.
De stichting stelt zich ten doel historische, door stoom gedreven werktuigen en transportmiddelen in bedrijfsvaardige staat te houden en te herstellen en deze zodoende voor het nageslacht te bewaren. Het hoofddoel is het rijden van stoomtreinritten over hoofdspoorwegen.
Om deze doelstelling te bereiken, is een eigen collectie spoorwegmateriaal opgebouwd, waarmee ritten over de Nederlandse en soms buitenlandse spoorwegnetten gereden worden.

De locomotieven.
Het locplan voorziet in het tegelijkertijd rijvaardig houden van tenminste twee hoofdlijnlocomotieven.

De rijtuigen.
Om te allen tijde een complete trein op de baan te kunnen hebben is het gewenste eindplaatje als volgt:
1 Restauratierijtuig.
3 1ste klasse rijtuigen.
5 2de klasse rijtuigen waarvan een exemplaar als medewerkerswagen.
1 Bagagerijtuig, omgebouwd tot watervoorraadwagen.

De medewerkers.
De SSN is een 100% vrijwilligersorganisatie en heeft geen betaalde krachten in dienst.
Het grootste kapitaal naast de collectie zijn de onbetaalde vrijwilligers. Momenteel bestaat de groep uit circa 100 mensen, waarvan 75% zeer actief is. De aanwas van jongeren blijft een zaak van aandacht. Om kennis te behouden is het noodzakelijk om vakkennis binnen de werkplaats ook op anderen, en dan met name jongeren, over te brengen.

De financiering.
Het gewenste beleid is gericht op het minimaliseren van de vaste lasten (erfpacht en OZB) om de SSN meer financiële armslag te geven.

Functie en namen van de bestuurders
Kocken, Ronald Joost (voorzitter)
van der Putten, Jacobus Hendricus (secretaris)
Bodde, Antonius Gerardus (penningmeester)
Bergsma, Robert Johannes (algemeen bestuurslid)
Schoonewille, Aafred Seine (algemeen bestuurslid)
Reusen, Laurence Jean Bernard (algemeen bestuurslid)

 

Het Beleidsplan 2017
Het volledige beleidsplan is voor u vastgelegd in het document Beleidsplan 2017(pdf)

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De focus ligt op het rijvaardig houden van onze locomotieven 01 1075, 23 023.  Daarnaast het reviseren en daardoor inzetbaar houden van rijtuigen zodat wij met reizigers op het hoofdspoor kunnen blijven rijden.
Aangezien locomotieven periodiek groot onderhoud nodig hebben wordt aan de revisie van locomotief 41 105 gewerkt, zodat deze op termijn de 01 1075 kan gaan vervangen. https://www.stoomstichting.nl/revisie-41-105/

 

Financiële verantwoording
Deze gegevens hebben wij voor u samengevat en gebundeld in het document JAARREKENING 2022(pdf)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen:  ANBI-Standaard-formulier-2022.pdf