Bedrijfsgegevens

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stoomstichting Nederland
Ook genoemd: SSN

KvK-nummer
41125291

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
008840428

btw-identificatienummer
NL008840428B01

Bankrekening
IBAN: NL82 RABO 0395 6351 95
BIC: RABONL2U
Naam: Stoomstichting Nederland
Incassant ID: NL67ZZZ411252910000

Adres- en contactgegevensBezoekinformatie

Doel & Beleid

De doelstelling.
De doelstelling van de Stoom Stichting Nederland is het beleven van het reizen per stoomtrein voor het nageslacht te behouden.
Om deze doelstelling te bereiken, is een eigen collectie spoorwegmateriaal opgebouwd, waarmee ritten over de Nederlandse en soms buitenlandse spoorwegnetten gereden worden.

De locomotieven.
Het locplan voorziet in het tegelijkertijd rijvaardig houden van tenminste twee hoofdlijnlocomotieven.

De rijtuigen.
Om te allen tijde een complete trein op de baan te kunnen hebben is het gewenste eindplaatje als volgt:
1 Restauratierijtuig.
3 1ste klasse rijtuigen.
5 2de klasse rijtuigen waarvan een exemplaar als medewerkerswagen.
1 Bagagerijtuig, omgebouwd tot watervoorraadwagen.

De medewerkers.
De SSN is een 100% vrijwilligersorganisatie en heeft geen betaalde krachten in dienst.
Het grootste kapitaal naast de collectie zijn de onbetaalde vrijwilligers. Momenteel bestaat de groep uit circa 100 mensen, waarvan 75% zeer actief is. De aanwas van jongeren blijft een zaak van aandacht. Om kennis te behouden is het noodzakelijk om vakkennis binnen de werkplaats ook op anderen, en dan met name jongeren, over te brengen.

De financiering.
Het gewenste beleid is gericht op het minimaliseren van de vaste lasten (erfpacht en OZB) om de SSN meer financiële armslag te geven.

Functie en namen van de bestuurders
H.A. Schultz (voorzitter)
J.H. van der Putten (secretaris)
A.G. Bodde (penningmeester)
R. Bergsma

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
2016 stond in het teken van het rijvaardig houden van ons materieel. Waarbij de focus lag op het rijvaardig houden van onze sneltreinlocomotief 01 1075. Daarnaast is de 23 023 in groot onderhoud sinds 2015. Bijdragen van de het Prins Bernard Fonds en onze donateurs maken het mogelijk om de onderhoudskosten te reduceren. Om de actieradius van onze stoomlocomotieven te vergroten is in 2015 per project waterwagen gestart en in 2017 afgerond. Door deze extra toevoeging aan onze trein kunnen we verder rijden voordat we water nemen. Eind 2016 zijn wij gestart met onze reguliere winter onderhoudsperiode, zodat ons historische materieel in prima conditie in 2017 weer te zien zal zijn bij diverse gelegenheden.

Het Beleidsplan 2017
Het volledige beleidsplan is voor u vastgelegd in het document Beleidsplan 2017(pdf)

Financiële verantwoording
Deze gegevens hebben wij voor u samengevat en gebundeld in het document JAARREKENING 2019(pdf)