Stoomstichting Nederland, gevestigd aan de Rolf Hartkoornweg 50, 3034KL te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar donateurs en reizigers, zoals weergegeven in deze gegevensbeschermingsbeleidsverklaring.

1. Verantwoording. Het bestuurslid Personeel en Organisatie is verantwoordelijk voor de opslag, het beheer en de verwerking van de persoonsgegevens van donateurs en reizigers en fungeert daarmee als FG (functionaris gegevensbescherming). De contactgegevens van de FG kunnen opgevraagd worden bij de donateursadministratie: donateursadmin@stoomstichting.nl.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken de persoonsgegevens van alle donateurs en reizigers om in contact te blijven bij het verwerken van de evenementen binnen de Stoomstichting Nederland. Deze gegevens zijn:

– Voor- en achternaam.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Datum van aanmelding als donateur.
– Incassogegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet opgeslagen. Bank- en incassogegevens worden door de penningmeester bewaard in de brandkast. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartijd van zeven jaar. Wij bewaren de persoonsgegevens maximaal drie jaar om in bijzondere gevallen toch nog in contact te kunnen treden.

3. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Elke donateur en reiziger heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien en te corrigeren en het recht om deze gegevens direct te laten verwijderen. Er kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering gestuurd worden naar de FG. Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een donateur of reiziger de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan er contact worden opgenomen met de FG.

4. Opslag. De persoonsgegevens van donateurs en reizigers worden opgeslagen in een speciale map op de computer, die alleen toegankelijk is voor P&O en bestuursleden. Deze map is “onzichtbaar” voor medewerkers die geen toegang hebben en is alleen toegankelijk middels een protocol.