Revisie 41 105

De tender is ontdaan van de oude verflagen en staat klaar voor het aanbrengen van een nieuwe zwarte laag.