Revisie 41 105

Inmiddels zijn we 4 weken geleden begonnen met de actie revisie 41 105. In deze tijd is er inmiddels al veel gebeurd en zien we bij de werkgroep fondswerving 41 105 een glimlach op de gezichten.

Vanuit de fondsen hebben we antwoord gekregen van twee fondsen. Het fonds Volkskracht heeft vanuit haar Van Leeuwen Van Lignac Stichting een toezegging gedaan van  € 15.000,00. Dit is heerlijk nieuws en een prima start. Daarna kwam het prins Bernhard Cultuurfonds in de lucht. Onze penningmeester kreeg telefonisch te horen dat men onze aanvraag en onderbouwing zeer waardeerden. Dusdanig dat ze een verdubbelaar inzetten en ons project gaan ondersteunen met maar liefst € 40.000,00. Wat een vliegende start hebben we hiermee gemaakt. Onze dank is dan ook erg groot naar deze fondsen.

                       

Zijn we er dan al? Was het maar zo’n feest. Het hele project is begroot op € 240.000,00. En dat is zonder de manuren die de SSN medewerkers er in gaan stoppen. Deze komen er nog boven op. Dus we houden nog niet op, met onze zoektocht naar financiële onder steuning.

In ons laatste blad  de Stoomtractie kon u lezen dat we een donatie actie zijn gestart. Ik kan u nu melden dat er goed op wordt gereageerd. Na vier weken staat de teller van gedoneerd geld op ruim € 25.000,00. Hier zijn we ontzettend blij mee. En we bedanken dan ook alle mensen die een bijdrage, klein of groot, hebben overgemaakt.

We hebben dus nu € 80.000,00 gereserveerd voor de revisie van de 41 105. Dat is veel geld, maar als u het door ons begrootte bedrag ziet, dan zijn we er nog niet. Draagt u dit project een warm hart toe en kunt u nog iets missen, doe dan mee en kijk op onze website: https://www.stoomstichting.nl/revisie-41-105/ hoe u mee kunt doen.

Foto: S. Husen

En dan nog een blik op de 41 105 zelf. 3 weken terug hebben we onze andere stoomlok 23 023 opgestookt en tegen de 41 105 aan gerangeerd. Daarna hebben we de stoomverwarmingskoppeling door gekoppeld  en de tender van de 41 105 opgewarmd. We hebben gekeken of we de stookolie, die nog in de oliebak zit, konden opwarmen. Dit is nodig om deze stookolie vloeibaar te maken. Gelukkig is de toestand van alle leidingen en afsluiters nog in goede staat dat dit lukte. De oude stookolie willen we namelijk laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf (denk aan de milieuvergunningen). Door het leeg maken van de olietank kunnen we de binnenkant van de olietank inspecteren voor revisie werkzaamheden en ook de toestand van de verwarmingsleidingen worden dan duidelijk. Dit alles om voor het begin van de eigenlijke revisie de werkelijke toestand vast te leggen, om zo te voorkomen dat we straks voor verrassingen komen te staan. We hebben dus al één dag mogen genieten van de geur van warme stookolie op het depot. Zo gaat het project ook wat meer leven onder de medewerkers.

Over een maandje meer nieuws.