Revisie 41 105

Waarom?

De Stoom Stichting Nederland heeft 5 stoomlocomotieven in haar bezit, welke geschikt zijn om op de hoofdspoorlijnen te kunnen rijden. Zowel qua snelheid alsmede trekkracht. Het bestuur heeft gelet op de ervaringen uit het verleden en haar financiële positie, besloten om twee stoomlocomotieven bedrijfsvaardig te hebben, voor het rijden van stoomtreinritten door Nederland en Duitsland. Dan hebben we nog voldoende capaciteit in de werkplaats over om een derde stoomlocomotief te reviseren, die dan uiteindelijk één van de twee bedrijfsvaardige machines kan gaan aflossen. Zo blijven de bedrijfsvaardige machines in een goede conditie en is er in de loop der tijd ook enige variatie in het aanbod.

Zo is de 65 018 vervangen door de 23 023, waarbij de revisie van de 23 023 een enorme ervaring was in het reviseren van een complete locomotief. Zo’n grote revisie hadden we tot dan nog niet zelfstandig gedaan. Inmiddels rijdt de 01 1075 al weer een hele tijd door het land en daar buiten. Oneindig door rijden is niet een optie, dus zal er een opvolger klaar gestoomd moeten worden. Dit wordt de 41 105.

Hoe ver zijn we nu?

Met de werkzaamheden aan de locomotief moet nog worden begonnen. Dus wat dat betreft staat de teller nog op nul. Echter zijn we al bijna twee jaar bezig. Twee groepen zijn met hun specifieke taken bezig gegaan.

De eerste groep is de meest zichtbare groep, de Technische commissie. Zij hebben een revisie plan geschreven, waarin omschreven staat wat er allemaal gedaan moet gaan worden. Hierin staat de volgorde van werkzaamheden en een globale tijdsplanning. Ook wordt er gekeken welke SSN-medewerkers de verantwoordelijkheid krijgen voor bepaalde locomotiefdelen en wie gaat de revisie lei(ij)den om het totaal overzicht te behouden. Eigenlijk de complete werkvoorbereiding en planning wordt nu voorgekookt.

De tweede groep is op dit moment even belangrijker dan de eerste groep. Dit is de werkgroep fondswerving revisie 41 105. Zij hebben de taak op zich genomen om de benodigde financiële middelen binnen te harken, vragen, bedelen of regelen. Een hele uitdagende taak. Zonder financiën kunnen we als Stoom Stichting Nederland fantastische plannen maken, maar kunnen we ze nooit realiseren. De werkgroep fondswerving heeft op dit moment twee zaken uitgewerkt.

Allereerst hebben zij subsidieaanvragen ingediend bij diverse culturele fondsen. Hiervoor is een bidboek gemaakt, waarin ons verzoek voor subsidie onderbouwd en verantwoord wordt hoe we de financiën bij elkaar denken te brengen en hoe we het gaan uitgeven. Maar ook dienen we uit te leggen waarom ons project belangrijk is om uitgevoerd te worden voor onze Stichting, maar ook voor culturele status in het land. Veel gegevens die we verwerkt hebben in het bidboek, werden natuurlijk aangeleverd door de Technische Commissie. Dit proces van subsidie aanvragen is nu volop bezig.

De tweede taak die de werkgroep in uitvoering heeft, is een donatieactie te starten onder onze donateurs en alle mensen die ons een warm hart toe dragen. Deze actie is nu voorbereid en zal in de komende “Stoomtractie” gelanceerd worden. Dit is dan het moment dat u in actie kunt komen.

Doe met ons mee en zorg ervoor dat we met stoomtreinen in Nederland kunnen blijven rijden.