Nieuws

Het bestuur heeft besloten om in juni en juli het stoomdepot nog niet open te stellen voor bezoekers. Allereerst wordt het aantal toe te laten vrijwillige medewerkers stapsgewijs opgevoerd. Dit met als reden dat nog niet alle vrijwilligers de kans hebben gekregen om een vaccinatie te ontvangen. Het handhaven van de 1 1/2 meter en mondkapjesplicht bij werkzaamheden met een collega binnen 1 1/2 meter vormt een voldoende uitdaging waarbij we vooralsnog geen bezoekers toe kunnen laten. Zodra we eerder open kunnen zullen we dit melden.