Nieuws

Na de laatste inzet van de 01 1075 is bij een controle gebleken dat er een pen in het loopdraaistel is gebroken. Hierdoor is de 01 1075 niet inzetbaar. De afgelopen weken zijn we druk doende geweest om een reparatieplan op te stellen en een kostenplaatje inzichtelijk te krijgen. Daar zijn we nu uit.

Na de rit naar de MBS van 9 november a.s. gaan we beginnen. Lok en tender zullen worden gescheiden en het lokdeel zal in de hefbokken gaan om het draaistel vrij te maken. Daarna kunnen we de reparatie gaan uitvoeren. Deze werkzaamheden zullen afgestemd worden met de revisie van Bm rijtuig 350 en de diverse controle beurten die de rijtuigen en de 23 023 moeten ondergaan. Wel heeft dit gevolgen voor de 8811.

Ook voor deze machine stonden werkzaamheden gepland deze winter, maar deze zullen worden uitgesteld tot na de werkzaamheden aan de 01 1075. Het is een keuze tussen de inzetbaarheid van de 01 1075 of de 8811, waarbij het evenement Dordt in Stoom in 2020 ook een rol speelde in de keuzes die we moesten maken. U kunt de werkzaamheden natuurlijk volgen op Facebook en ons magazine Stoomtractie.