Wie onze pas gereviseerde 23 023 de afgelopen maanden heeft horen rijden is misschien wel opgevallen dat de lok enigszins onregelmatig liep; het bekende tsjoek-geluid geluid van de exhaustslagen uit de schoorsteen was niet mooi gelijkmatig.
De oorzaak hiervan ligt in de afstelling van de stoomschuiven. Deze schuiven worden tijdens het rijden bewogen door het drijfwerk en zorgen er voor dat stoom op het juiste moment in en uit de cilinders wordt gelaten. Wanneer de afstelling van de schuiven slecht is gebeurt dit in- en uitlaten van stoom niet op precies het goede moment, waardoor de loc een onregelmatig geluid maakt.
Voor het nauwkeurig afstellen van de schuiven – het zogenaamde ‘indizieren’ – moeten terwijl de loc rijdt verschillende metingen worden verricht. De (analoge) meetapparatuur die men hier vroeger voor gebruikte is vrij omslachtig en heeft de SSN niet in haar bezit.
In eigen beheer hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een moderne oplossing voor dit probleem. Met behulp van verschillende sensoren en de nodige software zijn we nu in staat om de noodzakelijke metingen digitaal te doen. Tijdens het rijden kunnen we het gedrag van de schuiven op een laptop bestuderen waardoor de optimale schuifafstelling makkelijk te vinden is.
Afgelopen zaterdag is dit systeem succesvol getest en is de 23 023 afgesteld. Dit komt het rendement van de loc ten goede en de onregelmatige loop is verleden tijd. Een mooi treffen van oude en nieuwe techniek!