Tijdens de nacontrole van de 01 1075 is er in het draaistel een defect gevonden aan de afsteuning en vering. Tijdens verdere inspectie is er ook schade aan de wielbanden van de drijfwielen gevonden. Hierdoor zullen alle wielbanden van de aangedreven wielen moeten worden afgedraaid. Het afdraaien kan op verschillende manieren plaats vinden. Eén manier is vrij rigoureus door de locomotief van haar wielen te tillen en de wielen naar een werkplaats brengen. Een andere manier is de hele loc op een draaibank voor spoorwielen te plaatsen, een zogenaamde kuilwielenbank.

Bij deze manier van bewerken van de wielbanden moeten de drijf- en koppelstangen gedemonteerd worden. Bij loc 01 1075 is dat een complexe klus omdat de lagers in de drijf en koppelstangen uitgevoerd zijn als rollager. Het demonteren en monteren dient vakkundig te gebeuren met speciale gereedschappen. Bij deze werkzaamheden bestaat de kans dat een lager beschadigd raakt en vervangen moet worden, hetgeen een kostbare zaak is.  Helaas betekent dit een nog onbekend lot voor loc 01 1075. We werken er hard aan om te bepalen of herstel haalbaar is, op technisch maar ook op financieel gebied.